دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی سناباد چناران

تازه‌های کتابخانه :

 
فارسی عمومی (گزیده نظم و نثر پارسی و آیین نگارش) برای تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز ... (1392) / کرامتی مقدم ، سیدعلی (1352 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکرامتی مقدم ، سیدعلی (1352 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR4005 ‭/ک35ف2 1392
عنوان :فارسی عمومی (گزیده نظم و نثر پارسی و آیین نگارش) برای تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز ...
تکرار نام مولف :تالیف سیدعلی کرامتی‌مقدم
ناشر:مشهد : سخن‌گستر
سال نشر :1392
صفحه شمار:199ص
شابک/شاپا978-6-00-247301-1
قیمت :85000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شوهر آهو خانم (1383) / افغانی ، علی‌محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهافغانی ، علی‌محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR7953 ‭/ف73ش9 1383
عنوان :شوهر آهو خانم
تکرار نام مولف :علی‌محمد افغانی
ناشر:تهران : دنیای دانش جاویدان
سال نشر :1383
صفحه شمار:ص 811
قیمت :7000ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهداشت مواد غذایی و تغذیه [کتابهای درسی‌]: 7013 (1374)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :TX354 ‭/ب9
عنوان :بهداشت مواد غذایی و تغذیه [کتابهای درسی‌]: 7013
تکرار نام مولف :دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی
ناشر:تهران : وزارت آموزش و پرورش‌، شرکت چاپ و نشر ایران
سال نشر :1374
فروست :(دوره کاردانی تربیت معلم‌. رشته حرفه و فن (دختران‌))
صفحه شمار:123 ص
ویژگی :جدول
قیمت :1100ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی (1393) / رضوانی ، حمید‌رضا (1357 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرضوانی ، حمید‌رضا (1357 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :HD30/28 ‭/ر65ب4 1393
عنوان :برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی
تکرار نام مولف :تالیف حمیدرضا رضوانی
ویرایش :[ویراست؟]
ناشر:تهران : موسسه کتاب مهربان نشر
سال نشر :1393
فروست :موسسه کتاب مهربان نشر ؛ ۱۳۵
صفحه شمار:326 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-731789-1
قیمت :150000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خلقت و تکامل مغز و روان (1389) / کیمیایی اسدی ، تقی (1326 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکیمیایی اسدی ، تقی (1326 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :QP376 ‭/ک94خ8 1389
عنوان :خلقت و تکامل مغز و روان
تکرار نام مولف :نگارش تقی کیمیایی‌اسدی
ناشر:تهران : نگاه معاصر
سال نشر :1389
فروست :نگرش فلسفی ؛ ۵
صفحه شمار:970 ، [4] ص.تصویر
شابک/شاپا978-964-7763-95-0
قیمت :220000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

رهبری (1396) / فرگوسن ، الکس (1941 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرگوسن ، الکس (1941 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GV942/7 ‭/ف4آ31396
عنوان :رهبری
تکرار نام مولف :نویسنده سرالکس فرگوسن ؛ موخره از مایکل موریتز مترجم هنگامه خدابنده
ناشر:تهران : الماس پارسیان
سال نشر :1396
صفحه شمار:376 ص
ویژگی :مصور
ابعاد :.م‌س21 ×15
شابک/شاپا978-6-00-803441-4

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خاطرات شازده حمام (1393) / پاپلی یزدی ، محمدحسین (1322 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاپلی یزدی ، محمدحسین (1322 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :DSR2129 ‭/ز53پ2 1393
عنوان :خاطرات شازده حمام
تکرار نام مولف :محمدحسین پاپلی‌یزدی
ناشر:مشهد : پاپلی
سال نشر :1393
صفحه شمار:ج
ویژگی :مصور (رنگی)
شابک/شاپا978-6-00-907456-3
قیمت :260000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

من٬ پیش از تو (1397) / مویز ، جوجو (1969 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمویز ، جوجو (1969 - م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PZ4 ‭/م8م8 1397
عنوان :من٬ پیش از تو
تکرار نام مولف :جوجو مویز ؛ ترجمه حامد اکبریان ویراستار محمدرضا علیزاده‌اردلانی
ناشر:قم : کوله بار فرهنگی
سال نشر :1397
فروست :..... پرفروشترین‌های نیویورک تایمز
صفحه شمار:543 ص
ابعاد :14/5×20/5 س‌م
شابک/شاپا978-6-00-723437-2
قیمت :350000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شیرین (1389) / مودب پور ، مرتضی (1337 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمودب پور ، مرتضی (1337 -)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :PIR8223 ‭/و386ش9 1389
عنوان :شیرین
تکرار نام مولف :م. مودب‌پور
ناشر:تهران : نیریز
سال نشر :1389
صفحه شمار:528 ص
شابک/شاپا978-964-572-443-4
قیمت :99000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خودت باش دختر (1397) / هالیس ، ریچل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههالیس ، ریچل، نویسنده
رده‌بندی کنگره :BV4527 ‭/ھ2خ9 1397 ث
عنوان :خودت باش دختر
تکرار نام مولف :ریچل هالیس ؛ (مترجم) مینا امیری
ناشر:تهران : باران خرد
سال نشر :1397
صفحه شمار:248 ص
ابعاد :14/5×21/5س‌م
شابک/شاپا978-6-226-19907-0
قیمت :250000 ریال

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :6